Dolda fel försäkring

Som säljare av en fastighet har man ett 10 årigt ansvar för så kallade dolda fel och om köparen skulle upptäcka ett dolt fel kan denne rikta ersättningskrav mot säljaren. Dolda fel som hittas efter köpet kan leda till både kostsamma och tråkiga konsekvenser.

Är du intresserad av dolda fel försäkring?

Läs mer här om dolda fel försäkring

to top button