Oberoende Kontrollansvarig

Vi erbjuder oberoende kontrollansvarig för er byggnation. Svensk Kvalitetssäkring erbjuder endast certifierade kontrollansvariga enligt Boverkets regler. Vi erbjuder även att ta fram mallar för egenkontroller för varje entreprenörsgrupp.

Skicka en förfrågan till info@svks.se, så återkommer vi med en offert.

Ny plan- och bygglag, ökat ansvar för kontrollansvarig

Med den nya plan- och bygglagen (PBL), som gäller från 2 maj 2011 har kontrollansvarig (KA) fått utökade uppgifter i förhållande till tidigare och döpts om från kvalitetsansvarig till kontrollansvarig (KA). Bland annat ska KA biträda byggherren med upprättande av kontrollplan och därefter se till att denna, gällande bestämmelser och villkor för startbeskedet, följs. En uppföljning ska ske under byggnationen och en godkänd avrapportering ska göras vid slutsamrådet för erhållande av slutbesked.

Som byggherre behöver man anlita en oberoende kontrollansvarig när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd.

Läs mer om lagen och kontrollansvarig på Boverkets hemsida.

to top button